• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg

 

Zapis pod nazwą „Historia naturalna" dotyczy terenu Łambinowic na Opolszczyźnie, gdzie przed rokiem 1945 mieścił się poligon niemiecki oraz stallagi (z czasów wojny prusko-francuskiej 1870-71 i dwóch późniejszych światowych), a także utworzony po upadku III Rzeszy polski ... obóz koncentracyjny, w którym przetrzymywano głównie Ślązaków i Niemców. 

Sławoj Dubiel sfotografował ten mocno naznaczony teren rok temu i - jak mi mówił - ma zamiar kontynuować swój zapis także przez kolejne jesienie, gdy opadną liście, a brak wegetacji odsłoni nieco podupadłą scenografię dawnych tragicznych wydarzeń. Bardzo się z tego cieszę, bo dotychczasowe efekty jego pracy są interesujące i jak myślę - idealnie trafione. 

I mimo, że używa on jak zwykle materiałów b&w to zapis ten jest jak najbardziej transparentny. Dlaczego? Dubiel nie idzie w kierunku estetyzowania całej sytuacji, nie nostalgizuje historii tego miejsca, więc nie jest to rejestracja w typie np. "Szarej pamięci", choć tytułowa dla cyklu Bogdana Konopki „pamięć”, w przypadku serii Sławoja Dubiela ma niewątpliwie szary – rzecz ujmując dosłownie i metaforycznie - odcień.

Niecierpliwie oczekuję dalszego ciągu.

Wojciech Wilczyk

grudzień 2013