• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg

 

Głównym celem projektu „Cementownie Opola – pamięć miasta” było wykonanie fotografii w miejscach lokalizacji cementowni na terenie miasta Opola. Pytania „Jakie znaczenie dla Opola miało powstanie tu na przestrzeni kilkudziesięciu lat dziewięciu cementowni? Jakie wartości ma zachowany jeszcze zasób materialny dawnych cementowni? Czy historia przemysłu cementowego wymaga wyeksponowania … Co mieszkańcy (ale także nasi goście) wiedzą na temat historii industrialnej Opola?  jakie zadała w katalogu do wystawy „Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta” Iwona Solisz, Dyrektorka Muzeum Śląska Opolskiego zainspirowały mnie do podjęcia próby udokumentowania pozostałych śladów po industrialnej infrastrukturze przemysłu cementowego na terenie miasta. Czas, przyroda oraz zmiana funkcji zagospodarowania zacierają ślady po cementowniach. Cele realizacji mojego projektu najlepiej określa cytat z ww. katalogu do wystawy: „zaprezentować wartości przemysłu cementowego, a tym samym przyczynić się do zmiany wiedzy i świadomości Opolan na temat znaczenia cementowni dla rozwoju gospodarczego, urbanistycznego i społecznego Opola i okolic oraz do zaakceptowania faktu, że jest to nasz unikalny wyróżnik, który odpowiednio wyeksponowany i wypromowany może przyczynić się do budowania tożsamości mieszkańców oraz wiele wnieść do rozwoju lokalnego i regionalnego.” Wykonane w ramach projektu fotografie oprócz wartości artystycznych będą źródłem informacji o charakterze historycznym.